KATALOG ONLINE

Odsłony: 16610

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym wraz z czterema filiami: w Głowience, Rogach, Targowiskach i Wrocance tworzy powszechnie dostępną sieć gminną, która z kolei wchodzi w skład sieci ogólnopolskiej. Zbiory biblioteczne mają charakter uniwersalny, a podstawę materiałów bibliotecznych stanowią książki. Gromadzimy i udostępniamy publikacje ze wszystkich dziedzin wiedzy i prenumerujemy czasopisma. Powoli zaczynamy też gromadzić zbiory na nośnikach elektronicznych. Można już wypożyczać audiobuki, filmy i dokumenty elektroniczne. Zbiory wypożycza się bezpłatnie na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym regulaminie biblioteki. Książki i inne materiały biblioteczne można wypożyczać do domu, albo korzystać z nich na miejscu w bibliotece. Dysponujemy bogatym księgozbiorem podręcznym, regionalnym  i dokumentami życia społecznego. Każda placówka posiada stanowiska komputerowe dla użytkowników, z dostępem do Internetu. Korzystanie z nich jest bezpłatne, a warunki określa regulamin czytelni internetowej. Wszystkie placówki udostępniają katalogi online, w których można uzyskać informacje o zbiorach. GBP wraz z filiami pracuje w systemie MAK+, który umożliwia Czytelnikowi:

  • dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu
  • sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach
  • korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony internetowej
  • przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie
  • zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece
  • elektroniczną obsługę wypożyczeń
  • przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+
  • sprawdzanie stanu konta bibliotecznego, zamawianie/rezerwowanie książek za pomocą urządzeń przenośnych typu iPhone i iPad oraz pracujących pod systemem Android

Czytelnicy mają dostęp do podglądu księgozbioru na dwa sposoby: z poziomu ogólnego OPACa (dostępnego pod adresem: szukamksiążki.pl) oraz poprzez katalog on-line z poziomu strony biblioteki. Czytelnicy mogą korzystać z jednej karty czytelnika we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Dzięki zintegrowanemu systemowi czytelnik dowie się, w której najbliższej bibliotece znajduje się aktualnie dostępna, poszukiwana przez niego pozycja. MAK+ umożliwia też, aktualizowaną na bieżąco, prezentację nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki. Dzięki temu czytelnik otrzymuje dodatkową pomoc w wyborze interesującej go pozycji. Poza wydawnictwami zwartymi (książkami) w naszych placówkach dostępne są bieżące numery gazet i czasopism. Chętnie przyjmujemy też i udostępniamy bieżącą prasę przekazywaną przez czytelników.

Od 01.02.2017 każda osoba zarejestrowana w naszej bibliotece, posiadająca kartę czytelnika, może uzyskać dostęp do platformy publikacji elektronicznych IBUK Libra. Szczegóły pod linkiem: libra logo poziom

Oprócz działalności typowo bibliotekarskiej, Gminna Biblioteka Publiczna i wszystkie filie, proponują mieszkańcom szeroką ofertę kulturalno-edukacyjną. Rokrocznie organizujemy Fantastyczne Ferie z Biblioteką, w dniach 8-15 maja – Tydzień Bibliotek, Wakacje w Bibliotece, Biblioteka Dzieciom, Zabawa z Książką, Biblioteka na Dzieci Czeka, Zajęcia literacko plastyczne, Kluby Filmowe, wystawy Dziel się Pasjami i jednorazowe imprezy okolicznościowe. Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach społecznych: Jak nie czytam, jak czytam, Czytam w podróży… Herberta, Narodowe czytanie, Czytam sobie w bibliotece, Dzień głośnego czytania i wiele innych działań adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Biblioteka w przestrzeni publicznej jest miejscem neutralnym, bezpiecznym i służy wszystkim mieszkańcom, bez względu na światopogląd.